Has been known to scare people away:

Sidor jag kan bidra med (sparka på mig så tar jag mig i kragen).

Integrera Ferret i Rails
Exotiska databaser i Rails
Bildhantering med rmagick
Engines, sanslös code reuse
Ldap och Rails
Hur kunde jag leva utan Subversion?
Switchtower och jag
Migrations made easy
Rake är din vän, eller hur man automatiserar det där tråkiga, enformiga och jobbiga jobbet.

Sidor jag vill se!

Automatiserade backuper
Såhär enkelt är det att skriva tester
Testdriven utveckling i Rails
Tester räddar dagen!
Detta är det absolut roligaste i Rails/Ruby
Hopscotching and flip-flops implemented
Internationalization, the full guide

Revised on August 20, 2007 22:15:32 by Albert Ramstedt