Det finns en del bra beskrivningar i Maik Schmidts bok Enterprise Intregration with Ruby.

Jag (OlleJonsson) gillar den boken för dess utförliga exempel. Hela historier, va.

LDAP WTF?: Se Lightweight Directory Access Protocol på wikipedia.


Det finns två bibliotek för Ldap till ruby ActiveLdap som är ett wrapper bibliotek till RubyLdap
Det finns även ett litet exempel på hur man kan integrera activeldap i ett rails projekt på rails-wikin

I delamednoll nyttjade vi ActiveLdap i ett projekt för att bl.a. autensiering och inhämtande av olika slags data.
Vi använde oss inte fullt ut av ActiveLdap’s funktionaliteter så vi kunde likväl nöjt oss med att endast använt RubyLdap.


Vill man använda sig av LDAP i Ruby eller Rails rekommenderar jag net/ldap vilket kan installeras som en gem vid namn ruby-net-ldap. Skriven helt i Ruby och med ett API som gör LDAP-hantering väldigt naturlig. Jag har använt det upprepade gånger, men har aldrig lyckats få ActiveLdap att fungera väl. -Ola Bini

Revised on May 08, 2007 04:46:08 by Anonymous Coward