Det huvudsakliga sättet vi chattar på är i vår irc-kanal.

Revised on December 03, 2007 12:43:02 by ingemar, snyggar till ( tog text+url om campfire-rum -- verk