IRC-kanaler om Ruby och Rails

#rails.se @ Freenode är en IRC-kanal där man talar svenska.

#ruby-vikings @ Freenode är en nordisk IRC-kanal för Rubysnack.

Tips för UTF-8 i irssi

Denna guide beskriver hur man kan konfigurera irssi/screen för UTF-8.

Revised on December 19, 2007 19:51:59 by Ingemar