Jonas Montonen

Jobbat med webutveckling sedan 1997. Jobbar på CIBER Sweden som systemarkitekt i .Net.
Byggt saker med Rails sedan början av 2005.

Revised on August 21, 2007 12:39:10 by Jo Nt E