Tomas Jogin

Har jobbat med Ruby/Rails sedan hösten 2004 och trivs mycket väl med det.

Hem: Jogin.com

Revised on May 05, 2010 15:15:42 by Anonymous Coward