Ruby on Rails är ett komplett ramverk för utveckling av dynamiska webbapplikationer i det objektorienterade scriptspråket Ruby.

Revised on August 30, 2012 08:36:41 by Restore Bunny