Har utvecklat ett par railsbaserade sajter.
Jobbar till vardags som polyglot programmerande konsult på valtech. Oftast kodande Ruby eller Python.
Kan ingenting om maven. Har svaga minnen av java..

Created on April 25, 2012 23:10:04 by Anonymous Coward