Rspec kan testa Rubykod.

Med kontexter, och specifikationer.

Revised on December 21, 2006 12:30:36 by Olle Jonsson