Född 1973, Har utvecklat webb-baserade applikationer sedan januari 1997, först med Java/VBScript/ASP under ett år, sedan med Apples WebObjects och ObjC/Java under åtta år och nu med Rails sedan vintern 2004. Startade 2006 företaget Fleecelabs tillsammans med PeterLindberg. Kan kontaktas på [email protected].

Revised on February 11, 2007 20:28:10 by Anonymous Coward