Företag: www.citerus.se

Blog: www.magnusljadas.se

Commitment: http://commitment.rubyforge.org Backlog Management System (BMS) som kan användas för att till exempel hantera Scrum-projekt.

Revised on October 11, 2007 22:57:03 by Anonymous Coward