ObjC- och Rubyhackare som just nu jobbar i projektet barefoothackers.se

http://www.joakimekberg.se/

Joakim Ekberg, jocke dot ekberg at gmail.se

Revised on September 30, 2010 22:46:12 by Anonymous Coward